agriculture g5c002368d 1920

Tổng quan dự án

Giang Son Farm là chuỗi các trang trại hoạt động theo mô hình nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, kết hợp du lịch và trải nghiệm. Dự án mang giá trị giáo dục cao dành cho thế hệ trẻ, cùng với đó sẽ thay đổi cách làm nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Giúp đẩy lùi các tác động xấu đến môi trường, cải tạo cuộc sống xanh.

  • Tên dự án: Giang Son Farm
  • Đơn vị chủ quản: WeCommerce, LLC
  • Phụ trách: Ngô Tiến Hoàng
  • Website: https://giangsonfarm.com

Trả lời