Back to top

Giới thiệu

Công Ty TNHH Phần Mềm Ngô Hoàng được thành lập ngày 12/01/2015 theo giấy phép số 2802259096 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Lĩnh vực hoạt động chính: Lập trình máy vi tính

Là công ty với nhân sự có bề dày kinh nghiệm trong lập trình và phát triển ứng dụng nền web. Ngô Hoàng đã triển khai rất nhiều các dự án website cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tập đoàn kinh tế, tổ chức trong và ngoài nước.