Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh Chuyên Nghiệp

Doanh nghiệp với giấy chứng nhận kinh doanh được công nhận bởi nhà nước sẽ nhận được sự bảo đảm các quyền liên quan như tên gọi, thương hiệu, sản phẩm,… các vấn đề khi có xảy ra tranh chấp. Đồng thời, các hoạt động kinh doanh diễn ra sẽ được công khai minh bạch một cách hợp pháp hóa.

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Quy trình thực hiện

Đăng ký kinh doanh là bước đầu tiên để một doanh nghiệp tham gia và thị trường kinh tế. Sau đây là các bước thực hiện đăng ký kinh doanh được Ngô Hoàng thực hiện.

Tiếp nhận và xử lý thông tin

Tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin trước khi lập hồ sơ đăng ký kịnh doanh

Tư vấn hồ sơ

Tư vấn hồ sơ và lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp

Ký hợp đồng và đặt cọc

Ký hợp đồng và tiếp nhận tiền đặt cọc làm hồ sơ và thực hiện đăng ký kinh doanh

Lập hồ sơ và đăng ký qua mạng

Hoàn tất hồ sơ và gửi thông tin lên cổng thông tin đăng ký kinh doanh qua mạng

Hoàn tất đăng ký kinh doanh

Nhận giấy chứng nhận ĐKKD và làm con dấu, chữ ký số, tài khoản ngân hàng,…

Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Bàn giao toàn bộ giấy tờ, hiện vật cho khách hàng, nhận thanh toán và thanh lý hợp đồng.

Việc đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam đợc thực hiện qua mạng tại địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn