Giải pháp phần mềm quản lý All in One

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
White abstract geometric artwork from Dresden, Germany

Hầu hết mọi thứ bạn cần

Hoangsoft đi kèm với hơn 1000 đối tượng để giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình

Sản xuất

Duy trì và quản lý hiệu quả hóa đơn nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất, thẻ công việc và hàng tồn kho đa cấp.

Giáo dục

Quản lý trường học, trung tâm đào tạo chuyên nghuệp với giải pháp học và thi trực tuyến linh hoạt, dễ dàng sử dụng.

Y Tế – Sức khỏe

Tất cả dữ liệu quan trọng trong tầm tay bạn để đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu

Bán lẻ

Bán được nhiều hơn với giải pháp toàn diện để giúp bạn hợp lý hóa việc quản lý bán lẻ, theo dõi hàng tồn kho, quản lý khách hàng và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Phân phối

Theo dõi việc thực hiện đơn hàng một cách thông minh, giảm việc thu mua hàng tồn kho không chính xác và đơn giản hóa hoạt động kinh doanh phân phối của bạn.

Dịch vụ

Thiết lập gói đăng ký cho các dịch vụ của bạn, xây dựng mối quan hệ với khách hàng chương trình khách hàng thân thiết, quản lý và lập hóa đơn cho nhiều dự án,…

Triển khai và vận hành các giải pháp phần mềm trên mã nguồn mở

ERPNext

Triển khai giải pháp ERP cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên mã nguồn mở ERPNext

Odoo

Mã nguồn mở Odoo phù hợp để triển khai ERP cho mọi loại hình doanh nghiệp

WordPress

Thiết kế và vận hành các trang web sử dụng mã nguồn mở WordPress

Moodle

Triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp, trường học.