0

Giải pháp

Chúng tôi có gì?

Giải pháp đẳng cấp thế giới cho doanh nghiệp của bạn

Bộ công cụ doanh nghiệp - Hoangsoft Business Suite

Business Suite

Bộ công cụ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình dễ dàng hơn, mọi lúc mọi nơi

Bộ công cụ giáo dục - Hoangsoft Education Suite

Education Suite

Bộ công cụ quản lý dành cho trường học, giúp dễ dàng quản lý học sinh, giáo viên và chương trình học

Giải pháp IoT trong nông nghiệp và đa lĩnh vực - Hoangsoft IoT Solutions

IoT

Nghiên cứu phát triển giải pháp Internet of Things trong sản xuất nông nghiệp và đa dạng lĩnh vực của đời sống